Sekční garážová vrata Trido Evo

Výroba a prodej garážovych vrat a bran

Sekční garážová vrata Trido Evo

V minulosti bylo nejrozšířenější variantou uzavírání garáží pomocí křídlových ocelových nebo dřevěných garážových vrat. V současnosti však díky svým technickým možnostem a optimální ceně na trhu jednoznačně dominují garážová vrata sekční. Sekční vrata se v zásadě osazují v interiéru garáže, kde potřebují minimálně cca 80 mm široké ostění a obdobné nadpraží. Při rekonstrukci stávajících rodinných domů a budov s plechovými křídlovými vraty a jejich nahrazení za modernější a vhodnější sekční vrata však vzniká problém nutnosti zednických úprav stavebního otvoru, spočívající většinou ve vybourání zárubně plechových vrat a zapravování otvoru. Jde sice o drobnou zednickou práci, ale dojde při ní většinou k porušení fasády a následné nutnosti opravy ve větším měřítku. To vše může výměnu vrat výrazně prodražit a organizačně i časově zkomplikovat.


Nové řešení využívá stávající ocelové (dřevěné) zárubně původních vrat pro kotvení vodících kolejnic a z exteriéru ji překrývá, takže výměna původních vrat se výrazně zjednoduší jak potřebným rozsahem prací a finanční úsporou (nemusí se vybourat původní zárubeň a následně opravovat fasáda), tak časovou rychlostí výměny. Stávající vratová křídla se jen vysadí, odřežou se panty a z exteriéru se osadí nosný rám vodících kolejnic nových sekčních vrat, který stávající zárubeň z exteriéru opticky překryje.

Ceník garážových vrat Trido EVO

Sekční garážová vrata TRIDO Evo jsou vyráběny do šířky 3000 mm a výšky 2300 mm.